İlk Yardım Eğitimi

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir “İlkyardımcı”nın bulundurulması zorunludur.

Kategori:
İşletmelerde İlkyardımcı bulundurma zorunluluğu
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ;

  • Az Tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • Çok Tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

Katılımcı sayısı
10-20 kişi arası.

Katılım için ön şart var mı?
İlk yardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.

Eğitim süresi
İlk yardım eğitim süresi toplam 16 saat (2 gün) olarak belirlenmiştir.

Konu başlıkları
1 – Genel İlkyardım Bilgileri
2 – Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3 – Temel Yaşam Desteği
4 – Kanamalarda İlkyardım
5 – Yaralanmalarda İlkyardım
6 – Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
7 – Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
8 – Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9 – Zehirlenmelerde İlkyardım
10 – Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11 – Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12 – Boğulmalarda İlkyardım
13 – Hasta/Yaralı Taşıma Teknikler
 
Eğitim sonunda verilen belge
Eğitimin tümüne iştirak eden ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.
 
Eğitim yeri
Firmanıza ait eğitim salonu yada güneşli Akademi eğitim salonu.
 
Eğitim ücreti
Sağlık il Müdürlüğü İlk Yardım Komisyonunca her yıl belirlenmektedir.
 
Fiyat
Fiyat için lütfen arayınız. 0 850 205 48 49