Sağlık Taramaları

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapıldıktan sonra çalışan kişilerin işe uygunluklarını belgelerler.

Kategori:
Mobil Sağlık Hizmeti
İlgili kanun ve mevzuat kapsamında belirtilen tüm periyodik muayene hizmetlerini tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla etkin ve hızlı bir şekilde firmalarınıza ulaştırmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 15:

İşveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

 • İşe girişlerinde
 • İş değişikliğinde
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
 • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla

Maddenin 3. fıkrasında;
“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.” denilmiş ve sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyetin işverence karşılanacağı, çalışana yansıtılmayacağı belirtilmiştir. Son olarak sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulacağı vurgulanmıştır.

Yaşam Aktif OSGB olarak, Firmaların yasal olarak çalışanlarına yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini firmalarınızın çalışma mekânlarında vermekteyiz. Böylece firmaların işgücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir. Mobil sağlık birimlerimizde görevli uzman işyeri hekimlerimiz ve sağlık memurlarımız çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini işyerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedirler.

Mobil sağlık tarama aracımızda uygulanan tetkikler
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Odyometri Testi (Odyo)
 • Akciğer Röntgen
 • Göz Muayenesi
 • Kan Alma/Ölçme (Hemogram)
 • Tetanoz Aşısı

Sağlık Taraması, Mobil tarama aracı ile çalışanlarınızın bulunduğu yerde yapılır. Böylelikle iş gücü ve zaman kaybını önlemiş olursunuz.