Hizmetlerimiz

Sağlık Taramaları

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapıldıktan sonra çalışan kişilerin işe uygunluklarını belgelerler.

İş Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

İşyeri Hekimliği

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ NEDİR ? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip kişidir.

İş Güvenliği Uzmanı

Yaşam Aktif Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi konularında ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş firmadır.

İlk Yardım Eğitimi

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir “İlkyardımcı”nın bulundurulması zorunludur.