İş Güvenliği Uzmanı

Yaşam Aktif Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi konularında ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş firmadır.

Detaylar
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Kimdir ? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip kişidir.

Detaylar
İş Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Detaylar
Sağlık Taramaları

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapıldıktan sonra çalışan kişilerin işe uygunluklarını belgelerler.

Detaylar
İlk Yardım Eğitimi

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir “İlkyardımcı”nın bulundurulması zorunludur.

Detaylar
Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için yapılan çalışmaların bütünüdür.

NEDEN

Bizi Tercih Etmelisiniz ?

1

Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı YAŞAM AKTİF OSGB tarafından yerine getirilecektir.

2

İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık
Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak ve ihbar/kıdem tazminatlarını düşünmenize gerek kalmayacak.

3

Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız ve hekimlerimiz sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.

4

İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait
bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.

5

İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulacaktır.

6

Hazırlanan isg hizmet dökümanlarını web tabanlı yönetim panelinde size vereceğimiz şifre ile ulaşabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.